Zpět na Závěrečný účet
Publikováno od
Publikováno do
Přiložené soubory
Zodpovědná osoba
Publikováno od: 20.06.2024
Publikováno do: 30.06.2025
Zodpovědná osoba: -

Závěrečný účet za rok 2023 byl schálen ZO Olšany dne 19. 6. 2024 

Dokument je k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě v úředních hodinách.