Poplatky pro čtenáře

  • Děti a studenti platí 20,- Kč za rok
  • Dospělí platí 50,- Kč za rok

K 19.11.2011 (revize knižního fondu) bylo v knihovně

  • 884 svazků naučné literatury pro dospělé čtenáře
  • 325 svazků naučné literatury pro děti a mládež
  • 1 644 svazků beletrie pro děti
  • 4 090 svazků beletrie pro dospělé čtenáře

Kromě knih kmenového fondu knihovny jsou Městskou knihovnou Šumperk pravidelně dodávány knihy z výměnného fondu.

Dále si mohou čtenáři v knihovně vypůjčit časopisy Květy a Epocha, v Klášterci kromě Květů také Vlastu a 100+1.

Databáze knihovních fondů obcí Olšany a Klášterec je součástí souborného katalogu knihoven střediska Šumperk, webová adresa: www.knihovnaspk.cz/katalog/index.php

Knihovna Olšany

otevírací doba: úterý 14.00 - 17.00
knihovnice: Mgr. Lenka Mutinová
kontakt: +420 583 247 154
umístění: Klub Olšany, Olšany 97

Knihovna Klášterec

otevírací doba pondělí 14.30-16.30
knihovník Mgr. Lenka Horváthová
kontakt +420 583 247 154
umístění: kulturní středisko v Klášterci, Klášterec 34