Úhrada plateb za II. pololetí 2024

Platby za II. pololetí 2024 (TDO - Ol a Kl, vodné - Kl, stočné Ol, Kl) je možno hradit bankovním převodem č. ú. 8925841/0100, VS číslo popisné nebo hotově v úřední dny na obecním úřadě. 

Splatnost poplatků je do 30. 9. 2024