Obec Olšany http://www.olsany.cz/ WPublisher Obec Olšany cs Burza AUTO - MOTO http://www.olsany.cz//index.php?ID=1065 Metodická informace k použití přípravků na ochranu rostlin http://www.olsany.cz//index.php?ID=1064 Svoz nebezpečných odpadů http://www.olsany.cz//index.php?ID=1063 Svoz nebezpečných odpadů proběhne v Olšanech a Klášterci v sobotu 22. 9. 2018. Harmonogram svozu: 10 30 Klášterec obchod 11 00 Klášterec kříž 11 30 Olšany parkoviště u paneláků 12 00 Olšany - kino 12 30 Olšany horní konec (směr Bušín) 13 00 Olšany Doubravský dvůr Seznam nebezpečného odpadu: Staré barvy, televizory, monitory a další elektronika, ledničky s chladivem, motorové oleje, olejové filtry, brzdové a chladicí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie, pneumatiky, monočlánky a zářivky. Prosíme občany, aby tyto odpady předali pracovníkům firmy Sita a nenechali je bez dozoru. Mezi nebezpečný odpad nepatří např.: Ledničky bez chladicích zařízení, televizory bez obrazovek, komunální a stavební odpad. Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu P ČR http://www.olsany.cz//index.php?ID=1062 Oznámení o době a místě konání voleb do ZO http://www.olsany.cz//index.php?ID=1061 Slevy jízdného od 1. 9. 2018 http://www.olsany.cz//index.php?ID=1060 DZ - uzavírka II/369 Ruda nad Mor. http://www.olsany.cz//index.php?ID=1059 VV-OOP přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci http://www.olsany.cz//index.php?ID=1058 Pozvánka na 35. zasedání ZO Olšany http://www.olsany.cz//index.php?ID=1057 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí http://www.olsany.cz//index.php?ID=1056